Mesna zajednica

Mesne zajednice su mesta organizovanog mišljenja. Mišljenje ljudi, kakvo možemo pročitati i u primedbama, u mesnim zajednicama dobija na institucionalnom značaju i automatski biva relevantnim u sistemu upravljanja. To je odluka, dakle politički autonomna odluka lokalne zajednice, ili njenog dela, koja preko institucija uprava ulazi u proceduru koja je u toku.

Na primer, ako imamo neku inicijativu, koja podrazumeva akciju nadležnih institucija ili preduzeća koja rade u sistemu lokalne samoprave ili izvršavaju neku aktivnost, odnosno posao, mi preko mesne zajednice pokrećemo postupak kojim se naše mišljenje uvodi u proceduru izvršavanja neke mere i aktivnosti gradski ili širih upravnih i upravljačkih radnji. To mišljenje najčešće biva i pitanje jer građani imaju potrebe za nekim informacijama. Šta će se u njihovom kvartu menjati ili graditi je poslednjih godina najčešće pitanje. Do te informacije nije uvek lako doći, kao što nije lako ni aktivirati neku od institucija ili preduzaća u lokalnoj samoupravi. Tada je potrebno izvršiti i druge radnje, odnosno iz mesne zajednice je moguće voditi i upravne postupke ukoliko dođe do zastoja u reagovanju ili odgovaranju ustanova. Jer, zašto bi to radili pojedinačno, uz pomoć advokata ili neke organizacije civilnog društva, kada to možemo i preko mesne zajednice? Pitanje je samo da li je Savet mesne zajednice spreman da se bavi takvim stvarima, a te stvari su ništa drugo do inicijative građana u mesnim zajednicama i preko mesnih zajednica. Neformalne na ulici, ove inicijative postaju institucionalizovanim i respektabilnim direktno u sistemu odlučivanja i upravljanja.

Zbog toga je važno upoznati se sa nadležnostima mesnih zajednica, jer one su čitava lista mogućih pravaca delovanja građana i polja za pokretanje inicijativa. Statut svake mesne zajednice sadrži takvu listu aktivnosti, jer nadležnost i nije drugo do polje akcija i aktivnosti kojima se one ostvaruju. Same aktivnosti nisu u statutima, jer one su stvar invencije i autonomnosti organizovanja onih koji odlučuju na nivou mesnih zajednica, a to su ljudi koji u njoj žive. Građani.

Evo kako su definisane nadležnosti Saveta u modelu koji bi trebalo da posluži izradi novih stauta mesnih zejednica u Republici Srbiji:

Savet, koji su građani izabrali na izborima za mesne zajednice i koji čini, u zavisnosti od statuta, od 9 do 11 ljudi,

 1. donosi statut mesne zajednice;
 2. donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja mesne zajednice;
 3. usvaja godišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu mesne zajednice;
 4. bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika saveta mesne zajednice;
 5. predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na području mesne zajednice, a naročito:
 • u oblasti urbanističkog planiranja i uređenja mesne zajednice,
 • u izgradnji i održavanju komunalnih objekata, puteva i ulica na teritoriji mesne zajednice,
 • u prikupljanju i dostavljanju nadležnim republičkim i opštinskim organima javnim preduzećima i ustanovama predstavke i pritužbe na njihov rad, kao i inicijative i predloge građana za rešavanje pitanja od njihovog zajedničkog interesa,
 • sarađuje sa organima opštine na stvaranju uslova za rad predškolskih ustanova i osnovnih škola, socijalno zbrinjavanje starih lica i dece,
 • zaštite i unapređenje životne sredine,
 • uređenje i održavanje naselja i zelenih površina,
 • stanje objekata komunalne infrastrukture i kvalitet komunalnih usluga
 • snabdevanje i zaštitu potrošača,
 • radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji, ugostiteljskih i drugih objekata na području mesne zajednice,
 • Razvoj poljoprivrede na području mesne zajednice;
 1. Pokreće inicijativu za donošenje novih i izmenu postojećih propisa opštine;
 2. Sarađuje sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama u pitanjima koja su od interesa za građane mesne zajednice;
 3. Imenuje svog predstavnika na svim zborovima građana, izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana;
 4. Obrazuje komisije, mirovna veća, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom i statutom mesne zajednice;

… i tako dalje.

Mi smo podvukli neke od „nadležnosti“, budući da su inicijative u gradu iznele na dnevni red probleme koji bi mogli biti artikulisani radom i angažmanom u mesnim zajednicama.