Na ovoj stranici možete da pronađete vašu mesnu zajednicu, putem interaktivne mape na kojoj su obeležene teritorije svake od 47 mesnih zajednica u Novom Sadu i prigradskim naseljima, a zatim i putem linkova na stranice posvećene svakoj mesnoj zajednici.

Ovaj sajt je primarno pokrenut da bi informisao građanke i građane Novog Sada o ovim važnim institucijama lokalne i mesne samouprave u njihovim lokalnim zajednicama, kao i da bi ih ohrabrio da se kandiduju za članove Saveta mesnih zajednica i biraju svoje komšije na izborima koji će biti održani na leto ove 2021. godine.

Spisak svih mesnih zajednica sa aktivnim linkovima podeljen je u nekoliko segmenata:

– Mesne zajednice u kojima će se održati izbori za članove Saveta 13. juna 2021. godine

– Mesne zajednice u kojima su izbori za članove Saveta bili zakazani u novembru 2020. godine, ali su odloženi i održaće se takođe 13. juna 2021. godine

– Mesne zajednice u kojima se izbori za članove Saveta neće održati tokom 2021. godine

Sve ovde objavljene i dostupne informacije o radu mesnih zajednica prikupili smo putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, dok su neki od kandidata koji su se odlučili da izađu na ove izbore i sami posetom svojim mesnim zajednicama došli do ovih podataka. Ove informacije do sada nisu bile dostupne javnosti, a nemali broj puta referenti mesnih zajednica nisu mogli da ih daju a da ne pitaju aktuelne Savete iako su u pitanju javni dokumenti koji moraju biti dostupni svakome ko je zainteresovan za njihov rad, nadležnosti i mogućnost angažmana u svojim lokalnim i mesnim zajednicama.

Na raspolaganju su vam kompletni Statuti mesnih zajednica, Odluke o izmenama Statuta gde je to relevantno, adresa i kontakti mesnih zajednica, a zatim i spisak ulica koje su obuhvaćene teritorijom svake mesne zajednice da biste znali kojoj MZ pripadate u odnosu na svoje prebivalište, u kojoj možete da se kandidujete na izborima kao i da pozovete zajedno sa nama svoje komšije da na ovim izborima glasaju.

Na pojedinačnim stranicama svake mesne zajednice izdvojene su najrelevantnije informacije za akciju u koju vas pozivamo, pre svega koliko članova se bira u Savet svake mesne zajednice, koliko je potpisa potrebno prikupiti da bi se kandidovali na ovim građanskim izborima za svoje lokalne institucije, a zatim se skreće pažnja da u Statutu vaše mesne zajednice možete pročitati sve što je potrebno ne samo za vaše učešće u izborima, već i o mogućnostima vašeg učešća u radu mesne zajednice, njenih nadležnosti ali i vaših prava da pokrenete inicijative i aktivnosti u njima i putem njih za dobrobit vaše lokalne zajednice.