Jelena Popović

Jelena Popović

Tekst je objavljen: 26. maja 2021. godine

Jelena Popović je odlučila da se kandiduje za članicu Saveta u MZ „Bratstvo-Telep“. Magistrirala je na Fakultetu za Menadžment u Kopru, Slovenija na smeru upravljanje i organizovanje procesa.  Zaposlena u holandskoj IT firmi na poziciji HR specijaliste.