Jasmina Pilović Mima

Jasmina Pilović Mima

Tekst je objavljen: 28. maja 2021. godine

Jasmina Pilović Mima je odlučila da se kandiduje za članicu saveta MZ „7.juli“ , Adamovićevo naselje, Grbavica. Rođena je i živi u Novom Sadu više od četrdeset godina. Po zanimanju je diplomirani psiholog u socijalnoj zaštiti, bavi se ostvarivanjem prava i pružanjem usluga  osobama u stanju socijalne potrebe. Radila u raznim državnim institucijama, poslednje dve godine zaposlena u „Caritas-u“ Srbije. Majka je dvoje dece, školaraca u OŠ „Vasa Stajić“, najbolji je prijatelj psa Điđi, građanka Grbavice, Vaša komšinica.