Anđelija Vučurević

Anđelija Vučurević

Tekst je objavljen: 30. maja 2021. godine

Anđelija Vučurević je odlučila da se kandiduje za članicu saveta MZ „Južni Telep“. Ima 64 godine. Telepčanka poslednjih 1,5. Poslednjih godina radim kao pratilac deteta sa smetnjama u razvoju. Od početka devedesetih mirovna aktivistkinja, aktivistkinja ŽUC-a. Završila sam gimnaziju, Novosadsku novinarsku školu (monitoring medija), Školu romologije u ŽSI.